Detta gäller för eldning

Stockholms Stads regler för eldning av trädgårdsavfall är att:

Det råder ett generellt eldningsförbud för hela kommunen med undantag av vecka 18, Valborgsmässoafton samt vecka 40 (vid torr väderlek kan det råda eldningsförbud även dessa tider).

Eldningsregler Stockholms Stad

Vad gäller föreningen så är eldning på den egna odlingslotten inte tillåten. Detta beroende på risken för torvbrand.  Den eldning som sker är den som föreningen gemensamt gör i samband med våra arbetsdagar vecka 18 och 40.

Lämna ett svar