Vattnet är igång på området

Vattnet är nu igång på koloniområdet.

Förhoppningsvis kan vi nu ha det igång utan att drabbas av fler frostnätter.

Ta gärna del av den information kring vattensystemet som finns på våra anslagstavlor och här på hemsidan.

Lämna ett svar