Vildbin – odlarens bästa vän

Det är flera medlemmar i vår förening som föreslagit att vi ska upplåta plats till biodlare. Här kommer en kort text som förklarar varför vi inte kommer att göra det. Vi vill i stället I stället tipsa om hur du som odlare kan hjälpa vildbin och ge dem bra förutsättningar till ett gott liv bland våra odlingar.
Tama bin kontra vildbin
Forskare har sett att matbristen för bin leder till konkurrens om maten mellan honungsbin (s.k. tambin) och vildbin. Eftersom pollen och nektar behöver räcka till alla är det extra viktigt att det finns gott om blommande växter i både naturen, trädgårdar och våra städer.
Vildbin har brist på mat och boplatser
I Sverige finns cirka 300 arter av vildbin
 av vilka cirka 40 är humlor. Vanliga artgrupper av vildbin är förutom humlor även sandbin och gökbin. De allra flesta bin lever inte i en koloni, utan är solitära bin som lever ensamma. De viktigaste miljöerna för vildbin är blomsterrika, näringsfattiga, väldränerade och varma miljöer.
Vissa bin samlar mat från flera olika växter medan andra är mer petiga. Det kan bero på att deras kroppar passar bättre i en viss blomma eller att de bara tål pollen från vissa växtarter.
För att bina ska kunna fullgöra sin livscykel måste såväl boplatser, bomaterial och föda finnas inom räckhåll. Vildbin flyger sällan längre än 500 meter.
Ge bin möjliga boplatser
En del solitärbin bygger bon i bar sand. Andra bygger sina bon i håligheter av olika slag, till exempel i torra ihåliga växtstjälkar, i sprickor på en vägg eller ihåligheter som andra insekter gnagt ut i träd
Om du tänker skaffa insektshotell, placera dem med omsorg. De kan stå på ben på marken eller hängas upp. Det bör vara varmt, solbelyst och i lä under större delen av dagen. Det är bättre att ha flera små hotell än ett stort eftersom det finns parasitsteklar som kan föröka sig snabbt om det finns många larver på samma plats.
Odla så att du har blommande växter under hela säsongen
Exempel på vårväxter:
gullviva • vårlök • svalört • lungört • violer • revsuga • våriris
Exempel på sommarväxter
akleja • backlök • backtimjan • blåklint • honungsört • luktärt • oregano • prästkrage • ringblomma • rödklint • salvia • solros • stjärnflocka • vallmo • vädd av alla arter • malvor av alla arter • väddklint • röllika
Exempel på höstväxter
• höstanemon • kärleksört • ljung • röd solhatt • silverax • fackelblomster • fetknopp • fibblor • fläckflockel • gräslök • gurkört • heliotrop • isop • jätteverbena • kantnepeta • koriander • kungslilja • lammöra • nävor • praktbrunört • rosenskära
Ja det finns säkert många fler växter som våra vildbin gillar och du har säkert många fler förslag. Tillsammans kan vi hjälpa vildbin att kunna leva bland våra odlingar i koloniområdet.
Läs gärna mer i Stockholms stads guide för biologisk mångfald:
Vid pennan
Ann-Sofi Boo

Lämna ett svar