Om föreningen

Totalt skötselområde: 22 000 kvm

Mark för uthyrning: 21 300 kvm

Antal odlingslotter: 140 lotter fördelade på tre områden, vilka är avgränsade med staket eller häck.
De minsta lotterna, ca åttio stycken är ca 100 kvm stora, ett femtiotal är ca 200 kvm och ett fåtal, femton stycken är ca 150 kvm.

Ekologisk odling: All odling i området är ekologisk, inte minst med tanke på att föreningens odlingslotter ligger mitt i ett naturreservat.

Gemensamma anläggningar: Föreningen disponerar två förrådsbyggnader. En av dessa är försedd med veranda och innehåller en torrtoalett. Vi latrinkomposterar.

Sommarvatten: Alla lotter har tillgång till vatten genom 28 vattenposter som finns fördelade över området. Vattnet brukar kunna kopplas in i månadsskiftet april – maj och stängas av i oktober.

Trädgårdsmaskiner och redskap: Föreningen är utrustad med några trädgårdsmaskiner som kan lånas av medlemmar mot en liten avgift och handverktyg som kan lånas fritt av medlemmar.

Styrelsen skickar information till de medlemmar som anmält e-postadress. Har du inte anmält e-postadress hör av dig till styrelsen på info@kolonilotteribromma.se.