Medlemsinformation

Årsavgift

Årsavgiften är beroende av vilken storlek du har på din lott. År 2018 är årsavgiften:

  • 100 kvm 550 kr
  • 150 kvm 600 kr
  • 200 kvm 650 kr

Årsavgiften betalas in på förenings plusgironummer: 5 91 93-3. Glöm inte att ange lottnummer och namn som referens.

I avgiften ingår såväl arrendekostnaden till kommunen som föreningens övriga kostnader för drift och underhåll.

Arbetsdagar

Alla medlemmar är ålagda att delta vid en arbetsdag (4 timmar) per år. Om en medlem  inte deltar vid en arbetsdag har föreningen rätt att ta ut en extra avgift. Du kan anmäla dig till en arbetsdag online genom att skriva upp dig. 

För att ha möjlighet att anmäla dig till arbetsdagar online behöver du logga in först. Om du inte har ett konto redan kan du skapa ett konto här. Endast medlemmar i föreningen har möjlighet att skapa ett konto.

Logga in nedan för att anmäla dig till arbetsdagar.

Inloggning för befintliga användare
   

Gemensamma maskiner och redskap

Föreningen är utrustad med ett antal trädgårdsmaskiner som kan lånas av medlemmar mot en liten avgift och handverktyg som alla medlemmar har fri tillgång till.

 

Ordningsregler

Föreningen har antagit vissa ordningsregler som ska följas av alla medlemmar. Medlemmar som bryter mot ordningsreglerna riskerar att i värsta falla uteslutas. Det är alla medlemmars ansvar att själva hålla sig informerad om ordningsreglerna.

Ladda hem ordningsregler.

Föreskrifter för naturreservat.

Styrelsen och årsmöten

Föreningen har en styrelse med fem ordinarie medlemmar och fyra suppleanter.

Föreningen har ett årsmöte där föreningens stadgar och andra saker som berör föreningen diskuteras. Årsmötet brukar ske under tidig vår och alla medlemmar har rätt och uppmuntras att delta. Kallelse till årsmötet skickas ut med e-post och vanlig post.

Styrelsen skickar information till de medlemmar som anmält e-postadress. Har du inte anmält e-postadress hör av dig till styrelsen på info@kolonilotteribromma.se.