Info kring arbetsdag, lördagen den 23 maj

Med tanke på den rådande situationen med coronaviruset vill vi poängtera vikten av att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och inte deltar om man känner sig det minsta sjuk!

Vi håller fysiskt avstånd under arbetet som sker utomhus. Ta med arbetshandskar!

Antalet deltagare är begränsat till 25 personer plus representanter från styrelsen.

Fika får var och en ta med sig själv. Detta gäller tills vidare för alla arbetsdagar.

Arbetsdagen börjar som vanligt kl. 10.00 vid föreningsstugan. De som gör halvdag kommer kl. 12.00. Anmälan sker här på hemsidan.

Lämna ett svar