Dags för Lottinspektion den 28/6!

Nu när halva odlingssäsongen snart är till ända är det också dags för den årliga inspektionen för skötseln av våra lotter.
Inspektionen baseras på våra ordningsregler och vi tittar på följande:

– Ogräs på lotten, måste röjas för att inte spridas (§ 1 i ordningsregler)
– Röj/Klipp vid gången (§ 2 i ordningsregler)
– Röj/Klipp under staket (§ 2 i ordningsregler) om lotten angränsar till staketet
– Klipp Häck/Buskar mot gång (§ 2 i ordningsregler)
– Klipp/röj runt föreningslåda
– Bygge, kontakta styrelsen (§ 6 i ordningsregler)
– Staket på gräns ska flyttas in 30-40 cm (§ 10 i ordningsregler)
– Träd skuggar annans lott (§ 9 i ordningregler)

Ev anmärkning skickas via e-post och du har sedan ca 4 veckor på dig att åtgärda.

/Anna Docherty, ordförande

Kommentera