Behöver du gödsel till din lott?

En av våra medodlare har hört av sig om att samordna en beställning på gödsel då hon har kontakt med ett stall som säljer sitt stallgödsel.

Leverans sker till vårt koloniområde antingen lördagen 30/9 eller söndag den 1/10, då måste du som beställt vara på plats för att ta hand om dina säckar.

Gödseln levereras i 60 liter säckar (tjock plast som klarar hantering) och kostar 50 kr per säck.

Kontakta Lena direkt om du är intresserad:

Mejla din beställning till: lena.mo.nilsson(a)sll.se (byt ut (a) mot @) Skriv ”Stallgödsel” i ämnesraden.

Senast den 21/9 (nu på torsdag) vill Lena ha din beställning.

Ring henne om du har frågor: 0701671355

Eftersom våra lotter finns i ett naturreservat har måste vi rätta oss efter de regler som gäller för naturreservat och när det gäller gödsel så innebär det att vi måste använda naturgödsel (= organisk gödsel) såsom ko-, häst- och hönsgödsel, material från egen kompost och färsk grönmassa.

Vi får inte använda konstgödsel (= handels- gödsel, oorganisk gödsel, t.ex. Blåkorn) eftersom det enligt reservatsreglerna är förbjudet. Det är också förbjudet att använda kemiska bekämpningsmedel och skadliga kemikalier.

Sagt om gödsel:

Gödsel som innehåller organiskt material tillför näring och förbättrar jordstrukturen. Men för att växterna ska kunna tillgodogöra sig näringen måste det organiska materialet först brytas ned av bakterierna och svamparna i jorden. Ju mer organiskt material desto bättre fart blir det på mikroorganismerna och mängden tillgängliga växtnäringsämnen ökar. 
En del näring frigörs under samma år gödseln läggs på, en del först säsongen därpå. Genom att lägga på gödsel med organiskt ursprung får vi en ”levande” jord som är bördig och i sig själv förmår leverera näring till växterna. Därför säger man ibland att det gäller att ”gödsla jorden, inte växterna”. För att behålla sin bördighet måste jorden regelbundet gödslas och förbättras med organiskt material, som håller mikroorganismerna i gång. (Eva Wirén hortonom, Svensk Trädgård)

Lämna ett svar